วิธีตั้งชื่อลูกตามหลักภาษา

วิธีตั้งชื่อลูกตามหลักภาษา

ภูมิกาลกิณี หมายถึง ความเป็นอัปมงคล ปัญหา และอุปสรรค หรือเรีกรวมทุกสิ่งที่เป็นต้นเหตุให้ชีวิตตกต่ำ การตั้งชื่อตามหลักทักษามีข้อห้อมพอเพียงอย่างเดียวคือ อย่าให้มีอักษรใหญ่ในภูมิกาลกิณีปรากฏอยู่ในชื่อของลูกท่านเด็ดขาด ถ้ามีปรากฏทำใหลูกของท่าพบเจอแต่อุปสรรคและปัญหา เลี้ยงยาว มีแต่โรคภัยไข้เจ็บรุมเร้า

พ่อแม่ที่ตั้งชื่อโดยยึดเอาแต่ชื่อที่เพราะ หรือชื่อที่ทันสมัย จะทำให้ชื่อลูกมีอักษรในภูมิกาลกิณีได้ จึงมักต้องมาวุ่นวายเปลี่ยนชื่อใหม่ภายหลัง ซึ่งภูมิกาลกิณีของแต่ละวันจะมีดังนี้

วันอาทิตย์ ภูมิกาลกิณีคือ พระศุกร์(๖) ชื่ออัชนาม

อักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ

วันจันทร์  ภูมิกาลกิณีคือ พระอาทิตย์(๑) ชื่อครุฑนาม

อักษร อ และสระต่างๆ

วันอังคาร ภูมิกาลกิณีคือ พระจันทร์(๒) ชื่อพยัคฆ์นาม

อักษร ก ข ค ฆ ง

วันพุธกลางวัน  ภูมิกาลกิณีคือ พระอังคาร(๓) ชื่อราชสีห์นาม

อักษร จ ฉ ช ซ ณ ญ

วันพุธกลางคืน ภูมิกาลกิณีคือ พระพุธ(๔) ชื่อโสณนาม

อักษร ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ

วันพฤหัสบดี    ภูมิกาลกิณีคือ พระเสาร์(๗) ชื่อนาคนาม

อักษร ด ต ถ ท ธ น

วันศุกร์           ภูมิกาลกิณี คือ พระพฤหัสบดี(๕)ชื่อมุสิกนาม

อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

วันเสาร์          ภูมิกาลกิณี คือ พระราหู(๘)ชื่อคชนาม

อักษร ย ล ร ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *