เลขศาสตร์

เมื่อเลี่ยงอักษรกาลกิณีแล้ว ในส่วนอักษรอื่นๆ ที่นำมาประกอบเป็นชื่อนั้น ท่านสามารถใช้ตัวอักษรใดก็ได้ แต่อย่างที่บอกในตอนต้นชื่อลูกชายควรให้มีอักษรในภูมิเดชด้วย เพื่อจะให้เกื้อหนุนในเรื่องบารมีและอำนาจ โตขึ้นเขาอาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี

ส่วนลูกสาว ก็ควรให้มีอักษรในภูมิศรีปรากฏอยู่ในชื่อด้วยอย่างน้อยหนึ่งตัว เพื่อจะได้เกื้อหนุนในด้านความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต มีรูปเป็นทรัพย์ได้สามีที่ดี มีครอบครัวที่สงบร่มเย็น

นอกนั้นท่านจะเลือกอักษรภูมิใดมาประกอบเป็นชื่อก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าต้องการให้เสริมด้านใด หรือต้องการให้ลูกของท่าเติบโตไปในทิศทางใด แต่ทางที่ดีควรเลือกเอาอักษรให้ครบทุกภูมิอย่าเน้นไปในภูมิใดภูมิหนึ่ง อยากให้เสริมหรือแก้ไขเรื่องใด ก็เลือกจากอักษรจากถูมิที่ต้องการมาใช้ แต่หากต้องการเน้นเรื่องใดก็ให้เอาภูมินั้นๆมานำหน้าชื่อหรือให้ปรากฏอยู่ในชื่อมากกว่าหนึ่ง

เลขศาสตร์

ตามตำราเลขศาสตร์เชื่อว่า อักษร สระ ตลอดจนวรรณยุกต์แต่ละตัวจะมีกำลังพระเคราะห์แตกต่างกันไปในหนึ่งชื่อจะนำกำลังพระเคราะห์ของอักษรแต่ละตัวมารวมกัน เพื่อนำมาถอดให้เหลือเพียงตัวเลขเดียว แล้วดูชื่อนั้นอยู่ในตำแหน่งของดาวศุภเคราะห์หรือบาปเคราะห์ดวงใด เพื่อดูว่าชื่อนั้นให้คุณหรือโทษแก่ผู้เป็นเจ้าของ อักษรแต่ละตัว มีกำลังพระเคราะห์ดังนี้

พระอาทิตย์    อักษร ก ด ท ถ ภ ฤ / สระ อา อุ อำ

วรรณยุกต์ เอกเลข ๑

พระจันทร์      อักษร ข ช บ ป ง / สระ เอ แอ อู

วรรณยุกต์ โท เลข ๒(บุญ)

พระอังคาร     อักษร ฆ ฑ ฒ ต ข /

วรรณยุกต์ จัตวา เลข ๓

พระพุธ อักษร ค ธ ร ญ ษ / สระ โอ อะ อิ

ไม้กันอากาศ เลข ๔(บุญ)

 

พระพฤหัสบดี อักษร ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ / สระ อึ

เลข ๕ (บุญ)

พระศุกร์        อักษร จ ล ว   / สระ ไอ

เลข ๖ (บุญ)

พระเสาร์       อักษร ศ ส ซ / สระ อี อือ

วรรณยุกต์ ตรี เลข ๗

พระราหู        อักษร ย พ ฟ ผ ฝ / ไม้ไต่คู้

เลข ๘ (บุญ)

พระเกตุ        อักษร ฏ ฐ / สระไอ การันต์

เลข ๙ (บุญ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *