ถ้าชื่อได้ผลรวมเป็นเลขที่ให้คุณ แต่ผลรวมขิงนามสกุลเป็นเลขที่ให้ผลร้าย ความเป็นสิริมงคลของชื่อก็จะให้ผลแก่ลูกท่านเพียงแปดส่วนเท่านั้น แต่ถ้าผลรวมของชื่อและนามสกุลได้ผลรวมเป็นเลขที่ให้คุณ ในส่วนนี้ก็จะไปเสริมให้ชื่อของลูกท่านมีความเป็นสิริมงคลครบทั้งสิบส่วนเช่นเดิม แต่หากผลรวมของชื่อและนามสกุลให้ผลร้าย ความเป็นสิริมงคลของชื่อก็จะให้ผลแก่ลูกท่านเหลือเพียงแปดส่วน

ตัวอย่างเช่น ลูกของท่านมีชื่อว่า คมิก ชุติมัท์
คมิก อ่านว่า (คะ
-มิก) หมายถึง ผู้ที่กำลังจะเดินไปข้างหน้า ชื่อคมิก เมื่อนำมาถอดเลขศาสตร์ จะได้ดังนี้
(ค = ๔) + (ม = ๕) + (อิ = ๔) + (ก = ๑) เท่ากับ ๑๔
เลขทำนายเท่ากับ ๑๔ (ให้ผลดี) พระอาทิตย์และพระพุธให้ผลไปในทางเกื้อกูล ลูกของท่านจะเป็นเด็กเลี้ยงง่าย ซนบ้าง แต่จะเหมาะสมกับวัย สุขภาพแข็งแรง สติปัญญาดี มีไหวพริบ มีความคิดสร้างสรรค์ เมื่อโตขึ้นจะมีหน้าที่การงานที่ดี ชีวิตและหน้าที่การงานราบรื่น มีคนคอยอุปถัมภ์ เอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ เป็นมิตรกับผู้อื่น มองโลกในแง่ดี แต่จะมีข้อเสียตรงที่ชีวิตจะเต็มไปด้วยการเดินทาง เป็นคนดื้อเงียบ เจ้าระเบียบ มีทิฐิสูง จนนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง อาชีพที่เหมาะสมควรเกี่ยวข้องกับความยุติธรรม เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ตำรวจ
นามสกุล ชุติมัท์ อ่านว่า (ชุ-ติ-มัด)
เมื่อนำมาถอดเลขศาสตร์จะได้เท่ากับ
(ช = ๒) + (อุ = ๑) + (ต = ๓) + (อิ = ๔) + (ม = ๕) + (อั = ๔) + (ท = ๑) +
(อ์ = ๙) เท่ากับ ๒๙
เลข ๒๙
เลข ๙ หมายถึงพระเกตุ เมื่อรวมกับพระจันทร์ที่ให้ผลในด้านความนุ่มนวล ลูกของท่านจะเป็นเด็กว่านอนสอนง่าย จิตใจโอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือ ยิ้มแย้ม เข้ากับผู้อื่นได้ดี แต่จะมีข้อเสียใยเรื่อง เชื่อคนง่าย หวาดระแวง ถูกคนอื่นแสวงหาผลประโยชน์ ถูกหักหลัง แต่ก็มีโชคลาภอยู่เนืองๆ แต่ก็เหมือนทุกขลาภเพราะจะนำมาซึ่งความอิจฉาริษยา เป็นเหตุให้โดนใส่ไฟ ถูกนินทา เป็เนลขทำนายที่อยู่ในเกณฑ์ราบเรียบ ไม่ดีมาก แต่ก็ไม่ส่งผลร้ายสักเท่าไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *