Uncategorized

ถ้าชื่อได้ผลรวมเป็นเลขที่ให้คุณ แต่ผลรวมขิงนามสกุลเป็นเลขที่ให้ผลร้าย ความเป็นสิริมงคลของชื่อก็จะให้ผลแก่ลูกท่านเพียงแปดส่วนเท่านั้น แต่ถ้าผลรวมของชื่อและนามสกุลได้ผลรวมเป็นเลขที่ให้คุณ ในส่วนนี้ก็จะไปเสริมให้ชื่อของลูกท่านมีความเป็นสิริมงคลครบทั้งสิบส่วนเช่นเดิม แต่หากผลรวมของชื่อและนามสกุลให้ผลร้าย ความเป็นสิริมงคลของชื่อก็จะให้ผลแก่ลูกท่านเหลือเพียงแปดส่วน

ตัวอย่างเช่น ลูกของท่านมีชื่อว่า คมิก ชุติมัท์
คมิก อ่านว่า (คะ
-มิก) หมายถึง ผู้ที่กำลังจะเดินไปข้างหน้า ชื่อคมิก เมื่อนำมาถอดเลขศาสตร์ จะได้ดังนี้
(ค = ๔) + (ม = ๕) + (อิ = ๔) + (ก = ๑) เท่ากับ ๑๔
เลขทำนายเท่ากับ ๑๔ (ให้ผลดี) พระอาทิตย์และพระพุธให้ผลไปในทางเกื้อกูล ลูกของท่านจะเป็นเด็กเลี้ยงง่าย ซนบ้าง แต่จะเหมาะสมกับวัย สุขภาพแข็งแรง สติปัญญาดี มีไหวพริบ มีความคิดสร้างสรรค์ เมื่อโตขึ้นจะมีหน้าที่การงานที่ดี ชีวิตและหน้าที่การงานราบรื่น มีคนคอยอุปถัมภ์ เอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ เป็นมิตรกับผู้อื่น มองโลกในแง่ดี แต่จะมีข้อเสียตรงที่ชีวิตจะเต็มไปด้วยการเดินทาง เป็นคนดื้อเงียบ เจ้าระเบียบ มีทิฐิสูง จนนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง อาชีพที่เหมาะสมควรเกี่ยวข้องกับความยุติธรรม เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ตำรวจ
นามสกุล ชุติมัท์ อ่านว่า (ชุ-ติ-มัด)
เมื่อนำมาถอดเลขศาสตร์จะได้เท่ากับ
(ช = ๒) + (อุ = ๑) + (ต = ๓) + (อิ = ๔) + (ม = ๕) + (อั = ๔) + (ท = ๑) +
(อ์ = ๙) เท่ากับ ๒๙
เลข ๒๙
เลข ๙ หมายถึงพระเกตุ เมื่อรวมกับพระจันทร์ที่ให้ผลในด้านความนุ่มนวล ลูกของท่านจะเป็นเด็กว่านอนสอนง่าย จิตใจโอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือ ยิ้มแย้ม เข้ากับผู้อื่นได้ดี แต่จะมีข้อเสียใยเรื่อง เชื่อคนง่าย หวาดระแวง ถูกคนอื่นแสวงหาผลประโยชน์ ถูกหักหลัง แต่ก็มีโชคลาภอยู่เนืองๆ แต่ก็เหมือนทุกขลาภเพราะจะนำมาซึ่งความอิจฉาริษยา เป็นเหตุให้โดนใส่ไฟ ถูกนินทา เป็เนลขทำนายที่อยู่ในเกณฑ์ราบเรียบ ไม่ดีมาก แต่ก็ไม่ส่งผลร้ายสักเท่าไร

วิธีถอดกำลังพระเคราะห์และการอ่านคำทำนาย

การตั้งชื่อตามหลักเลขศาสตร์มีข้อกำหนดอยู่ว่า ไม่ควรเลือกอักษรที่เป็นปรปักษ์กัน ดาวพระเคราะห์ที่เป็นศัตรูกันก็จะเอาแต่ห้ำหั่นทำลาย จะทำให้ชื่อนั่นสงผลร้ายแก่ลูกของท่านได้ เด็กจะเลี้ยงยาก ดื้อ ขาดเหตุผล โตไปจะดำเนินชีวิตได้ยากลำบาก เพราะเต็มไปด้วยอุปสรรคและปัญหา รวมถึงจะชักนำศัตรู ทำให้เกิดเรื่องร้ายอยู่เนืองๆ

อักษรที่จะนำมาใช้นำหน้าชื่อลูก ควรเลือกจากกลุ่มอักษรที่ให้คุณ คืออยู่ในกลุ่มที่เป็นศุภเคราะห์ จะเกื้อหนุนให้เด็กว่านอนสอนง่าย ฉลาด ได้พบกัลยาณมิตร ชีวิตราบรื่น มีคนรักและเอ็นดู ควรเลี่ยงอักษรที่อยู่ในบาปเคราะห์ หรือเป็นศัตรูกับวันเกิดของลูกท่านเป็นอักษรนำหน้าชื่อ และถ้าจะให้มีความเป็นมงคลสูงสุด ก็ให้เลือกอักษรจากกลุ่มที่เป็นดาวคู่มิตรกับวันเกิดของเด็ก

ยกตัวอย่างเช่น ลูกของท่านเกิดวันอาทิตย์ พระอาทิตย์เป็นเทวดานพเคราะห์ที่ให้ผลประเภทบาปเคราะห์ คือให้ผลทางด้านความรุนแรง เป็นมิตรกับพระพฤหัสบดี เป็นศัตรูกับพระอังคาร

ท่านก็ควรเลี่ยงอักษร ฆ ฑ ฒ ต ฃ / วรรณยุกต์ จัตวา มานำหน้าชื่อหรือให้มีปรากฏอยู่ในชื่อลูกของท่าน และเพื่อความเป็นสิริมงคล ก็ควรใช้อักษร ฉ ณ น ม ห ฮ ฎ ฬ / สระ อึ มาใช้เป็นอักษรนำหน้าชื่อเป็นต้น
วิธีถอดกำลังพระเคราะห์และการอ่านคำทำนาย

         หลักของเลขศาสตร์จะดูในสองส่วนด้วยกัน คือดูผลรวมของชื่อ และผลรวมของชื่อและนามสกุล เพื่อที่ว่าจะได้ชื่อที่มีความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของชื่อได้มากที่สุด เพาะต้องไม่ลืมว่าการจะชี้จำเพาะเจาะจงบุคคลนั้นๆได้ ต้องมีทั้งชื่อและนาสกุล เพราะชื่อซ้ำกันมีมากมาย นาสกุลจึงให้ผลกับลูกของท่านได้เช่นกัน ถ้าแบ่งความเป็นมงคลได้สิบส่วน ชื่อจะให้ผลดีหรือร้ายแก่เด็กแปดส่วน นามสกุลให้ผลดีหรือร้ายอีกสองส่วน

เลขศาสตร์

เมื่อเลี่ยงอักษรกาลกิณีแล้ว ในส่วนอักษรอื่นๆ ที่นำมาประกอบเป็นชื่อนั้น ท่านสามารถใช้ตัวอักษรใดก็ได้ แต่อย่างที่บอกในตอนต้นชื่อลูกชายควรให้มีอักษรในภูมิเดชด้วย เพื่อจะให้เกื้อหนุนในเรื่องบารมีและอำนาจ โตขึ้นเขาอาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี

ส่วนลูกสาว ก็ควรให้มีอักษรในภูมิศรีปรากฏอยู่ในชื่อด้วยอย่างน้อยหนึ่งตัว เพื่อจะได้เกื้อหนุนในด้านความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต มีรูปเป็นทรัพย์ได้สามีที่ดี มีครอบครัวที่สงบร่มเย็น

นอกนั้นท่านจะเลือกอักษรภูมิใดมาประกอบเป็นชื่อก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าต้องการให้เสริมด้านใด หรือต้องการให้ลูกของท่าเติบโตไปในทิศทางใด แต่ทางที่ดีควรเลือกเอาอักษรให้ครบทุกภูมิอย่าเน้นไปในภูมิใดภูมิหนึ่ง อยากให้เสริมหรือแก้ไขเรื่องใด ก็เลือกจากอักษรจากถูมิที่ต้องการมาใช้ แต่หากต้องการเน้นเรื่องใดก็ให้เอาภูมินั้นๆมานำหน้าชื่อหรือให้ปรากฏอยู่ในชื่อมากกว่าหนึ่ง

เลขศาสตร์

ตามตำราเลขศาสตร์เชื่อว่า อักษร สระ ตลอดจนวรรณยุกต์แต่ละตัวจะมีกำลังพระเคราะห์แตกต่างกันไปในหนึ่งชื่อจะนำกำลังพระเคราะห์ของอักษรแต่ละตัวมารวมกัน เพื่อนำมาถอดให้เหลือเพียงตัวเลขเดียว แล้วดูชื่อนั้นอยู่ในตำแหน่งของดาวศุภเคราะห์หรือบาปเคราะห์ดวงใด เพื่อดูว่าชื่อนั้นให้คุณหรือโทษแก่ผู้เป็นเจ้าของ อักษรแต่ละตัว มีกำลังพระเคราะห์ดังนี้

พระอาทิตย์    อักษร ก ด ท ถ ภ ฤ / สระ อา อุ อำ

วรรณยุกต์ เอกเลข ๑

พระจันทร์      อักษร ข ช บ ป ง / สระ เอ แอ อู

วรรณยุกต์ โท เลข ๒(บุญ)

พระอังคาร     อักษร ฆ ฑ ฒ ต ข /

วรรณยุกต์ จัตวา เลข ๓

พระพุธ อักษร ค ธ ร ญ ษ / สระ โอ อะ อิ

ไม้กันอากาศ เลข ๔(บุญ)

 

พระพฤหัสบดี อักษร ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ / สระ อึ

เลข ๕ (บุญ)

พระศุกร์        อักษร จ ล ว   / สระ ไอ

เลข ๖ (บุญ)

พระเสาร์       อักษร ศ ส ซ / สระ อี อือ

วรรณยุกต์ ตรี เลข ๗

พระราหู        อักษร ย พ ฟ ผ ฝ / ไม้ไต่คู้

เลข ๘ (บุญ)

พระเกตุ        อักษร ฏ ฐ / สระไอ การันต์

เลข ๙ (บุญ)

วิธีตั้งชื่อลูกตามหลักภาษา

วิธีตั้งชื่อลูกตามหลักภาษา

ภูมิกาลกิณี หมายถึง ความเป็นอัปมงคล ปัญหา และอุปสรรค หรือเรีกรวมทุกสิ่งที่เป็นต้นเหตุให้ชีวิตตกต่ำ การตั้งชื่อตามหลักทักษามีข้อห้อมพอเพียงอย่างเดียวคือ อย่าให้มีอักษรใหญ่ในภูมิกาลกิณีปรากฏอยู่ในชื่อของลูกท่านเด็ดขาด ถ้ามีปรากฏทำใหลูกของท่าพบเจอแต่อุปสรรคและปัญหา เลี้ยงยาว มีแต่โรคภัยไข้เจ็บรุมเร้า

พ่อแม่ที่ตั้งชื่อโดยยึดเอาแต่ชื่อที่เพราะ หรือชื่อที่ทันสมัย จะทำให้ชื่อลูกมีอักษรในภูมิกาลกิณีได้ จึงมักต้องมาวุ่นวายเปลี่ยนชื่อใหม่ภายหลัง ซึ่งภูมิกาลกิณีของแต่ละวันจะมีดังนี้

วันอาทิตย์ ภูมิกาลกิณีคือ พระศุกร์(๖) ชื่ออัชนาม

อักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ

วันจันทร์  ภูมิกาลกิณีคือ พระอาทิตย์(๑) ชื่อครุฑนาม

อักษร อ และสระต่างๆ

วันอังคาร ภูมิกาลกิณีคือ พระจันทร์(๒) ชื่อพยัคฆ์นาม

อักษร ก ข ค ฆ ง

วันพุธกลางวัน  ภูมิกาลกิณีคือ พระอังคาร(๓) ชื่อราชสีห์นาม

อักษร จ ฉ ช ซ ณ ญ

วันพุธกลางคืน ภูมิกาลกิณีคือ พระพุธ(๔) ชื่อโสณนาม

อักษร ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ

วันพฤหัสบดี    ภูมิกาลกิณีคือ พระเสาร์(๗) ชื่อนาคนาม

อักษร ด ต ถ ท ธ น

วันศุกร์           ภูมิกาลกิณี คือ พระพฤหัสบดี(๕)ชื่อมุสิกนาม

อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

วันเสาร์          ภูมิกาลกิณี คือ พระราหู(๘)ชื่อคชนาม

อักษร ย ล ร ว

เพื่อเป็นสิริมงคล นำพาชีวิตให้รุ่งเรือง

มงคลที่ 1
อักษรในภูมิทักษา (ทักาปกรณ์)

            หลักการง่ายๆ ในการตั้งชื่อบุตรให้เป็นสิริมงคลตามหลักทักษานั้นจะมีเคล็ดที่ว่า ชื่อลุกผู้ชายต้องมีภูมิเดช ชื่อลูกสาวต้องมีภูมิเศรีอยู่ในชื่อ ฟังเหมือนจะง่าย แต่ก็คงยากในทันทีถ้าไม่รู้ว่าภูมิเดชกับภูมิศรีที่หมายถึงนี้คืออะไร ภูมิทักษาเป็นตำราโหราศาสตร์ไทยที่มีมาแต่โบราณ ประกอบด้วยสองส่วน คือ “ภูมิ” และ ทักษา

คำว่า “ทักษา” หมายถึง ดาวอัฐเคราะหืทั้งแปดดวงที่อยู่รอบตัวเรา ประกอบไปด้วย พระอาทิต พระจันทร์ พระอังคาร พระพุทธ พระเสาร์ พระพฤหัสบดี พระราหู และ พระศุกร์ โดยโคจรรอบตัวเราไปทางขวา  ในแต่ละดาวอัฐเคราะห์จะมีอักษรกำกับตายตัว ไม่สามารถสลับสับเปลี่ยนได้ และมีชื่อกำกับแตกต่างกันไป หากเขียนเป็นแผนภูมิก็จะมีลักษณะดังนี้

คำว่า “ภูมิ” หมายถึง ภูมิสิ่งที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต มีทั้งสิ้นแปดภูมิด้วยกัน ประกอบไปด้วย ภูมิบริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี และ กาลกิณี

แต่ละภูมิจะเสริมความเป็นสิริมงคล และแก้ไขความเป็นอัปมงคลในเรื่องที่แตกต่างกันไป อักษรในแต่ละภูมินั้น จะมีความซับซ้อนอยู่เล็กน้อยเพราะจะแตกต่างกันไปในแต่ละวัน ตามตำแหน่งของดาวอัฐเคราะห์ที่โอจรรอบๆ ภูมิทั้งแปด

เช่น วันอาทิตย์กับวันจันทร์ จะมีอักษรในวรรคเดชไม่เหมือนกัน เป็นต้น ภูมิทั้งแปดจะเกื้อหนุนในด้านต่างๆ ดังนี้
บริวาร หมายถึง สามี ภรรยา บุตร ญาติ ผู้ที่มีความเกี่ยวพันทางสายเลือด ผู้ที่อยู่ร่าวมชายคาบ้าน คนในปกครอง สัตว์เลี้ยง
อายุ หมายถึง สุขภาพกาย สุขภาพใจ โรคภัยไข้เจ็บ ความเป็ฯอยู่อายุขัย

เดช หมายถึง อำนาจ บารมี ความเคารพยำเกรง ความหนักแน่นของจิตใจ เกียรติยศ

ศรี หมายถึง โชคลาภวาสนา ความเป็ฯสิริมงคล เสน่ห์ สมบัติที่เป็นอสังหาริมทรัพย์

มูละ หมายถึง ทรัพย์สินเงินทอง ผลประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและที่จะเพิ่มพูนในอนาคต

อุตสาหะ หมายถึง ความมุมานะอุตสาหะ ความสำเร็จในสิ่งที่ทำการดำเนินชีวิต